หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 18 งาน

1. เจ้าหน้าที่การเกษตรอาวุโส

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.ควบคุมดูแลด้านการปลูกคะน้า ผักบุ้ง ข่า ตะไคร้ กล้วย และพืชเกษตรอินทรีย์ (Organic)
2.ควบคุมดูแลการ
วันที่ 21 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานขับกระบะส่งของ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.ขับรถกระบะมีห้องเย็น ส่งสินค้าตามห้างสรรพสินค้าใน กทม.
2.ดูแลเรื่องตะกร้าสินค้า
วันที่ 21 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าขนส่ง OB

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1. ควบคุมการจัดส่งสินค้าประเภทผัก ผลไม้ ให้กับลูกค้า
2. จัด Route และติดตามการปฏิบัติงานของ พขร.ด้ว
วันที่ 21 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.นำเสนอขายผลิตภัณท์ของบริษัทฯ ผัก ผลไม้ (Organics)
2.หาลูกค้าใหม่ในกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และห้างสร
วันที่ 21 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.สั่งซื้อ นำเข้า พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าการเกษตร
2.สรรหาวัตถุดิบประเภท พืช ผัก จากต่างประเทศเ
วันที่ 21 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ วางกลยุทธ์หาพื้นที่เพาะปลูก(ฟาร์ม,ลูกไร่,สมาชิก)
2.วางแผน ระบบงานให้เจ้าหน
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.ตรวจรับวัตถุดิบ ประเภท ผัก ผลไม้ และไข่ไก่
2.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและควบคุมสินค้าสำเร็จรูป
3.บริห
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ไก่ไข่)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

ส่งเสริม แนะนำเกษตรกร ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่ (อินทรีย์) ประจำพื้นที่ วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้างานส่งเสริมการเกษตร (ประจำสถานี อ.วังน้ำเขียว)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.จัดการดูแล ควบคุม ในการปลูกพืชอินทรีย์
2.ให้คำแนะนำ และส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร
3.ติดตาม กระบวน
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชอินทรีย์

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

สำรวจ เสาะหา พื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ ในการปลูกพืชแบบอินทรีย์ วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ CS (Senior Customer service)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
2.นำเสนอสินค้าและรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
3.ประสานงานเรื่องการส
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.วางแผน ดำเนินงานจัดซื้อ
2.จัดทำ สต๊อกสินค้าให้เหมาะสม
3.ต่อรองราคาสินค้า เลือกสินค้าดี มีคุณภาพใ
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าแผนกขนส่ง

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

- ควบคุม ดูแล จัดรูทงาน รับสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ จากฟาร์มต่างจังหวัดเข้าสู่โรงงานที่กรุงเทพฯ วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

ควบคุม จัดการ การกระจายสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ ส่งห้าง (เช่น บิ๊กซี ท็อป วิลล่ามาร์เก็ต ฯลฯ)
ตรวจสอบ
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย
2.จัดการ บริหาร ดูแลทีมฝ่ายขาย (Supervisor,PC ประจำห้าง)
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. PC Supervisor (Model Trade)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

บริหารทีมขาย PC ประจำห้อง Tops supermaket
ขยายพื้นที่ เพิ่มสาขา และดูแลยอดขาย
ปฎิบัติงานอื่นตามที่
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ส่งออกอาหารไปต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

-ติดต่อประสาน รับออเดอร์ จากลูกค้าประเทศญี่ปุ่น
-สั่งซื้อสินค้าจาก Supplier ในประเทศ
- รวบสินค้า ท
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด

1.จัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ,ปิดงบการเงินประจำปี
2. จัดทำงบผู้บริหารและนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ
วันที่ 3 ต.ค. 2557
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลาดกระบัง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี